Speciální WS: „Proč děti lžou?“

Vycházíme vstříc Vašemu přání a zveme Vás na speciální workshop

„Proč děti lžou?“, to je téma našeho speciálního workshopu, který se bude konat 18. června od 17:30 do 20:00 hodin v Barevnném světě dětí. Na workshop jsou zvaní nejenom pěstouni!

Toto téma jsme připravili na základě poptávky ze strany účastníků dubnového workshopu, který vedl Mgr. Jan Szutkowski a jehož tématem bylo „Jak mluvit s dítětem, aby poslochalo? Jak poslouchat, aby mluvilo?“

Více informací o možnosti přihlášení na emailu koordinator@barevnysvetdeti.cz