Setkání mezioborové skupiny

Dnes, 21. 3. 2013 se v prostorách Barevného svět dětí, o. s. od 15:00 do 18:00 koná setkání mezioborové skupiny, na které jste srdečně zváni

Mezioborová skupina se koná pod záštitou paní senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové a je určena pro odborníky z oblasti péče o ohrožené děti a mládež. Cílem této skupiny je podpora komunikace a spolupráce mezi pomáhajícími profesemi s přesahem k podnětům k legislativním změnám.

Každé setkání je realizováno formou otevřeného kazuistického semináře, na který si účastníci mohou připravit kazuistiku a prodiskutovat ji s ostatními odborníky. Výstupem ze setkání odborníků bude odborná konference, jejíž termín je naplánován na listopad 2013 v Senátu Parlamentu České republiky. Témata této konference vzejdou z otevřených kazuistických seminářů, na který si Vás dovoluji touto cestou pozvat.

Pokud máte o účast zájem, potvrďte prosím svou přítomnost na setkání předem, nejlépe e-mailem na pr@barevnysvetdeti.cz, popř. telefonicky na 222 512 880222 512 880