První seminář letošního cyklu

Ve čtvrtek 1. 11. v BSD proběhl první seminář letošního vzdělávacího cyklu. Slova se ujali ti nejpovolanější - ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV PhDr. Miloslav Macela a poslanec Mgr. Jan Čechlovský

V průběhu semináře představili oba přednášející chystané změny v oblasti sociálně právní ochrany dětí a především účastníkům semináře detailně objasnili jednotlivé kroky chystané transformace.

Došlo i na kontroverzní témata, jako je „profesionalizace“ ať už pěstounů nebo sociálních pracovníků; a také na odměny pěstounů.

Dalšími tématy byly například změny v oblasti náhradní rodinné péče a role orgánů SPOD v novém systému péče.

Kapacita semináře byla plně naplněna, proto doufáme, že se v podobném hojném počtu setkáme i na příštím semináři, který se bude konat 6. prosince a jehož tématem bude „Vyvoj práv dětí – včera a dnes“.