Předposlední seminář letošního cyklu – „Případy porušování práv dětí – kazuistiky“

Prvním přednášejícím byl ředitel DD Dolní Počernice pan Martin Lněnička, druhou přednášející byla zakladatelka FOD paní Vodičková.

Prvním přednášejícím byl ředitel DD Dolní Počernice pan Martin Lněnička. Ten si pro účastníky semináře připravil statistiku důvodů, kvůli kterým jsou děti do DD umisťovány. Pan Lněnička tak uvedl, že mezi lety 2005 – 2013 prošlo DD Dolní Počernice celkem 125 dětí. Kapacita DD je 65 dětí, které jsou rozděleny do pěti rodinek v Počernicích a čtyř odloučených rodinek. V průměru se v DD „vymění „ 10 – 12 dětí za rok.

Mezi nejčastější důvody, kvůli kterým jsou děti umisťovány DD, podle pana ředitele patří problematická situace rodičů (nedostatečné finanční prostředky, rodiče bez domova a v těžké závislosti); v některých případech rodiče nezvládají výchovu dětí a zajištění jejich povinné školní docházky; odmítají děti nebo si založili novou rodinu. Nejčastější věk, ve kterém se děti do DD dostávají je 10 – 15 let. Na vlastní žádost byly v posledních třech letech přijaty tři děti. Polovina dětí v DD je v zařízení umístěna spolu se svým sourozencem.

Co se týká úspěšnosti, podle informací DD se do běžného života bez podpory rodiny vrátilo po opuštění počernické rodinky celkem 32 dětí, z nichž 15 uspělo v dalším životě. Od roku 2012 poskytuje DD dětem také možnost vyzkoušet si život po opuštění ústavu v tréninkových bytech.

Druhou přednášející byla předsedkyně Fondu ohrožených dětí paní Marie Vodičková.

Ta si pro účastníky semináře připravila přednášku o manipulování dětí při rozvodových řízeních. Uváděla, že podle jejich zkušeností jsou v některých případech ze strany úřadů upřednostňována spíše práva rodičů před právy dětí. Děti jsou tak v rámci asistovaného styku nuceny do kontaktu s rodiči často i proti svojí vůli. Paní Vodičková uvedla, že ono „právo na oba rodiče“ by rozhodně nemělo být vymáháno přes nechuť dětí. Někdy problematickou situaci, do které se děti zásluhou rozhodujících orgánů dostávají, potom ilustrovala na několika kazuistikách z praxe.

Tímto Vás také zveme na poslední seminář z letošního cyklu na téma „Možnosti dítěte při obhajobě svých práv“. Závěrečný odborný seminář se bude konat ve čtvrtek 6. června jako obvykle od 18:00 do 20:00.