Pracovní setkání projektu „Služby pro pěstouny“

V pondělí 22. října se uskutečnilo pracovní setkání týmu projektu Služby pro pěstouny.

Krom předsedkyně spolku Zuzany Cesnekové, koordinátorky projektu Kláry Pěnkavové a vedoucí Doprovázení pěstounských rodin Barbory Chvátalové, se setkání zúčastnili zástupci našich odborníků, klíčových pracovníků a lektorů.

Čtyřhodinové setkání nám moderovala Eva Kavková z EKS kurzů, které tímto ještě jednou moc děkujeme! Smyslem setkání bylo zreflektování naší spolupráce, podněty pro další zkvalitňování našich služeb a hlavně tedy potkání se napříč. V plánu je takovéto setkání pořádat pravidelně, vždy jednou ročně.