Poslední setkání MS v tomto školním roce

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se konalo další setkání odborníků z různých oblastí sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče

Čtvrteční „Mezioborovku“ moderovala PhDr. Ludmila Boková a setkali se na ní hlavně zástupci základních škol a nestátních neziskových organizací. Své služby představila Linka důvěry Dětského krizového centra, kterou reprezentovala Kateřina Švábíková.

Posláním Linky důvěry Dětského krizového centra je poskytovat nepřetržitě dostupnou odbornou pomoc v krizových či závažných situacích a je určena dětem i dospělým.

Služby Linky jsou také určeny těm, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) – tedy syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Služby Linky důvěry mohou využít všichni lidé v krizové životní situaci, která se může týkat různých oblastí života.

Nonstop linka důvěry: 241 484 149; 777 715 215

Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

Skype on line hovory: nick ld_dkc; po–čt 14–22, pá–ne 10–22

Chat: www.elinka.iporadna.cz; pá–ne 14–18

 

Další setkání mezioborové skupiny se uskuteční 24. září 2015.