MS: Březnové kazuistické setkání

Srdečně zveme všechny kolegy z oblasti práce s dětmi na druhé letošní setkání Mezioborové skupiny!

Setkání se uskuteční v našich prostorech ve čtvrtek 31. března 2016 od 15:00 do 18:00.

Vítáni jsou všichni, kdo pracují v oblasti sociálně-právní ochrany – sociální pracovníci, kurátoři, učitelé a ředitelé základních a středních škol, výchovní poradci, metodici primární prevence a školní psychologové, zástupci NNO a nadací, policisté atd. Všichni, kteří mají zájem o otevřenou komunikaci a diskusi, chtějí se poradit s ostatními odborníky o svém případu, nebo naopak chtějí ze svého profesního pohledu poradit druhým.

Na kazuistickou MS se můžete registrovat do úterý 29. března, a to koordinátorce projektu „Služby pro odborníky a veřejnost“, Bc. Kláře Pěnkavové, penkavova@barevnysvetdeti.cz.