Mezioborová skupina 2016

Pro příští rok jsme naplánovali celkem 5 setkání Mezioborové skupiny

V roce 2016 jsme naplánovali celkem 5 setkání Mezioborové skupiny, nebo-li otevřených kazuistických seminářů určených v prvé řadě odborným pracovníkům z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

Termíny setkání v roce 2016