Letní program pro odborníky a veřejnost

V květnu a v červnu jsme v rámci projektu PSOV uspořádali setkání Mezioborové skupiny a dva diskusní semináře

Ale hezky popořadě…

 

12. května 2016 jsme v náhradním termínu uskutečnili diskusní seminář na velice aktuální téma Vliv moderních technologií na rodinu. Do diskusního panelu zasedli tentokrát pouze pánové. Mgr. Jiří Palyza z Národního centra bezpečnějšího internetu se věnoval hlavně rizikům a nástrahám, která nás mohou na internetu čekat. Mgr. Petr Naske (Národní ústav pro vzděláváníJednota školských informatiků) zase naopak mluvil o kladech moderních technologií a možnosti jejich aktivního využití při výuce. Z pozice poradce na MŠMT se také krátce zastavil u aktuální Strategie digitálního vzdělávání, která společně se Strategií digitální gramotnosti vytváří rámec přístupu státu k těmto tématům na další období. Třetím panelistou pak byl náš psycholog, Mgr. Jan Szutkowski, který odpovídal hlavně na dotazy spojené s vlivem moderních technologií na rodinu a vlivem sociálních sítí na socializaci dítěte do společnosti.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie digitální gramotnosti

 

26. května 2016 se letos již po druhé setkali členové Mezioborové skupiny a bylo velice milé, že se k nám po delší době přidala i naše paní předsedkyně Zuzka Cesneková. Tentokrát jsme měli možnost si poslechnout prezentaci a diskutovat s koordinátorem Asociace Dítě a Rodina Tomášem Valentou a pevně doufáme v to, že se k nám tento milý host ještě někdy připojí.

Asociace Dítě a Rodina, z. s. je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. S posláním Asociace se v Barevném světě dětí hned od počátku zcela ztotožnili a byli jsme tak i mezi prvními organizacemi, které se ke sdružení přidali. Věříme totiž tomu, že v jednotě je síla! Máme tak například větší šanci prosadit některé důležité legislativní změny, které by nám práci s rodinami usnadnily. A také více  zviditelnit problematiku náhradní rodinné péče široké české veřejnosti.

Základní cíle Asociace je možno shrnout do 5 přání, na jejichž splnění má každé dítě přirozený nárok a které bychom chtěli každému dítěti zajistit:

 

A konečně 23. června 2016 jsme uspořádali diskusní seminář Mezigenerační komunikace v rodině. Společně s čestnými hosty
Ing. Alešem Hodinou (Mezinárodní institut pro rodinu a dítě) a PhDr. Ludmilou Bokovou (Rodičovská linka, Kolpingův dům, Barevný svět dětí) jsme se věnovali otázkám jako je: Co všechno komunikaci mezi generacemi ovlivňuje? Jak reagovat na konflikty a komunikační potíže? Jaké jsou příčiny jejich vzniku? A jak lze na umění rodinné komunikace více pracovat? Narazili jsme také na téma někdy velmi komplikovaných vztahů (a komunikačních bariér) mezi prarodiči a dětmi rozvedených rodičů. A konečně jsme se věnovali práci Rodičovské linky – s jakými otázkami se rodiče a prarodiče na ni obracejí.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem hostům, kteří byli ochotni u nás v květnu a červnu vystoupit
a podílet se tak na činnosti projektu Služby pro odborníky a veřejnost. Velice si toho vážíme!