DS: Nezaměstnanost mladých lidí

Ve čtvrtek 8. 10. se uskutečnil diskusní seminář na téma "Nezaměstnanost mladých lidí".

Úvod večera patřil Martinu Úlovcovi z oddělení analýz trhu práce Národního ústavu pro vzdělávání, který ve svém příspěvku mluvil například o vývoji nezaměstnanosti absolventů v průběhu posledních deseti let či poměru nezaměstnanosti dle jednotlivých oborů u vyučených absolventů a těch s maturitou. Závěrem také zmínil projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Pospolu a 2015 – Rok průmyslu a technického vzdělávání. Prezentaci Martina Úlovce naleznete v náhledu po levé straně článku (tímto mu děkujeme za souhlas se zveřejněním).

Na vystoupení svého kolegy volně navázala Markéta Žáková z Národního informačního centra pro mládež NÚV. Za zmínku stojí hlavně to, že NICM již od roku 1992 poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z oblastí jako je: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně – patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.

Na diskusním semináři mělo kromě státního sektoru zastoupení i to soukromé, a to v podobě HR Project Manager společnosti Nestlé, Zuzany Papíkové. Její prezentace se týkala hlavně celosvětové iniciace společnosti v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti absolventů v České republice a na Slovensku nazvané Aliance pro mladé. V rámci ní se členové (kterými jsou kromě Nestlé například i Vodafone, T-Mobile, RWE, GE Money Bank ad.) zavazují mimo jiné k aktivní podpoře a propagaci programů pro mladé lidi, k rozvíjení množství iniciativ, které poskytují mladým lidem relevantní pracovní zkušenosti a k mobilizaci vlastních zaměstnanců, aby se zapojili do přípravy mladých na zaměstnání (např. kariérní poradenství, poradenství k přijímacímu pohovoru atd.). Svůj příspěvek Zuzana Papíková doplnila videem Nestlé needs YOUth.