DS: Náctiletí rodiče

Ve čtvrtek 26. listopadu jsme uspořádali závěrečný diskusní seminář z cyklu "Naši náctiletí"

Účastníci mohli debatovat se zástupci Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče – ředitelem Janem Tomanem a s vedoucí oddělení pro matky s dětmi Petrou Koňaříkovou, a to na problematiku „Náctiletí rodiče“.  Dotkli jsme se témat jako jsou mladistvé maminky, tatínkové a jejich právní postavení; jakým způsobem jim SVP na Praze 4 pomáhá (mimochodem je to jediné spádové místo svého druhu v celé České republice!) atd.

Panelistům děkujeme za skvěle připravené příspěvky a všem účastníkům za podnětnou diskusi! Včerejším DS jsme zároveň zakončili cyklus „Naši náctiletí“. V roce 2016 se můžete těšit na 5 diskusních seminářů s tematikou „Česká rodina v 21. století“.