Diskusní semináře pro veřejnost 2016!

Pro příští rok jsme připravili celkem 5 diskusních setkání na témata týkající se současné české rodiny. Určené jsou všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti a vstupné je dobrovolné.

ČESKÁ RODINA 21. STOLETÍ

25. února 2016  „RODINNÁ POLITIKA STÁTU – VLIV ZÁKONŮ NA ČESKOU RODINU“

28. dubna 2016  „VLIV MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ NA RODINU“

9. června 2016  „MEZIGENERAČNÍ KOMUNIKACE V RODINĚ“

20. října 2016  „POHLED NA MANŽELSTVÍ A TRADIČNÍ MODEL RODINY“

8. prosince 2016  „ČESKÁ RODINA V POROVNÁNÍ S RODINAMI OSTATNÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ“