9. ročník cyklu odborných seminářů

Pro školní rok 2012/2013 jsme opět připravili další cyklus odborných seminářů

Pro školní rok 2012/2013 jsme opět připravili již 9. ročník cyklu odborných seminářů, které jsou otevřeny široké laické i odborné veřejnosti. Vstupné je dobrovolné.

Začínáme 1. listopadu 2012 tématem „Současný systém sociálně-právní ochrany dětí“.