Kámoš

Smyslem projektu je podávat pomocnou ruku rodinám, které se ocitají v náročných životních situacích.

Projekt „Kámoš“ poskytuje služby, které podporují sociálně slabé a znevýhodněné rodiny již od roku 2005. Jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým rodinám, které se nacházejí v obtížných životních situacích. 

Cílová skupina

→ rodiny, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

→ rodiny, kterým hrozí selhávání v oblasti sociálního začleňování

→ rodiny, které se potýkají s nekompetentností v oblasti řádné péče a výchovy dětí

→ rodiny, které jsou ohroženy v oblasti ekonomického zajištění 

 → rodiny, které jsou nuceny řešit více obtížných situací současně (multiproblémové rodiny)

→ rodiny, jejimž dětem hrozí nařízení ústavní či ochranné výchovy

→ rodiny, ve kterých vyrůstají děti plnící si povinnou školní docházku.     

 

Cíle projektu

→ zmírnění nepříznivé sociální situace rodiny  (s rodinou v rámci projektu intenzivně pracuje sociální pracovník a současně jsou jejím členům poskytovány další podpůrné služby)

→ podpora zdravého vývoje a rozvoje ohrožených dětí (zlepšení aktuální situace těchto dětí v oblasti školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a zdravému naplňování volného času jako součást prevence sociálního selhávání a možného kriminálního chování)

Poskytované služby

→ doprovázení ohrožených rodin (ambulantní a terénní sociální práce)

→ další podpůrné služby pro rodiny (individuální či rodinné psychologické poradenství a terapie, právní a finanční poradenství a mediace)

→ individuální schůzky dítěte s asistentem (aktivizace dítěte a jeho podpora v situacích, které není schopno zvládnout vlastními silami)

 

Všechny služby jsou rodinám poskytovány zdarma.

V projektu máme pro rodiny aktuálně VOLNOU KAPACITU.

 

Podporovatelé projektu

Projekt Kámoš je uskutečňován za finanční podpory Městské části Praha 1, Městské části Praha 2, Městské části Praha 10 (dotační program pro oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb), Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dotační program Rodina) a Nadace Terezy Maxové dětem.

 

 

Bližší informace

Radka Maršíčková, DiS., koordinátor projektu Kámoš
e-mail: kamos@barevnysvetdeti.cz
mobil: 732 857 225