Kámoš

Smyslem projektu je podávat pomocnou ruku rodinám, které se ocitají v náročných životních situacích.

Projekt „Kámoš“ poskytuje služby, které podporují sociálně slabé a znevýhodněné rodiny již od roku 2005. Jeho hlavním cílem je pomáhat ohroženým rodinám, které se nacházejí v obtížných životních situacích. 

Cílová skupina

→ rodiny, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

→ rodiny, kterým hrozí selhávání v oblasti sociálního začleňování

→ rodiny, které se potýkají s nekompetentností v oblasti řádné péče a výchovy dětí

→ rodiny, které jsou ohroženy v oblasti ekonomického zajištění 

 → rodiny, které jsou nuceny řešit více obtížných situací současně (multiproblémové rodiny)

→ rodiny, jejimž dětem hrozí nařízení ústavní či ochranné výchovy

→ rodiny, ve kterých vyrůstají děti plnící si povinnou školní docházku.     

 

Cíle projektu

→ zmírnění nepříznivé sociální situace rodiny  (s rodinou v rámci projektu intenzivně pracuje sociální pracovník a současně jsou jejím členům poskytovány další podpůrné služby)

→ podpora zdravého vývoje a rozvoje ohrožených dětí (zlepšení aktuální situace těchto dětí v oblasti školní úspěšnosti, motivace ke vzdělávání a zdravému naplňování volného času jako součást prevence sociálního selhávání a možného kriminálního chování)

Poskytované služby

→ doprovázení ohrožených rodin (ambulantní a terénní sociální práce)

→ další podpůrné služby pro rodiny (individuální či rodinné psychologické poradenství a terapie, právní a finanční poradenství a mediace)

→ individuální schůzky dítěte s asistentem (aktivizace dítěte a jeho podpora v situacích, které není schopno zvládnout vlastními silami)

 

Všechny služby jsou rodinám poskytovány zdarma.

V projektu máme pro rodiny aktuálně VOLNOU KAPACITU.

 

Podporovatelé projektu

Projekt Kámoš je uskutečňován za finanční podpory Městské části Praha 2, Městské části Praha 10, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

 

 

Bližší informace

Bc. Radka Maršíčková, koordinátor projektu Kámoš
e-mail: kamos@barevnysvetdeti.cz
mobil: 732 857 225