Poděkování Jaroslavu Duškovi a Divadlu Bolka Polívky

Děkujeme představení Jaroslava Duška Čtyři dohody a Divadlu Bolka Polívky za opětovnou finanční podporu. Velmi si jí vážíme!

„Nehřešme slovem, neberme si nic osobně, nevytvářejme si žádné domněnky a dělejme vše tak, jak nejlépe dovedeme. Takhle jednoduché je znění dohod s podtextem: poznání lásky, vztahů a přátelství, jak je vidí toltécký šaman Don Miguel Ruiz. Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům se podařilo vyplnit dvouhodinové představení toltéckým učením, humorem a především poznáním. Úsměv na tváři jde ruku v ruce s úžasem v obličeji během celého vystoupení. Neustále střídání těchto elementů je skutečně časté. Připravte se na kvanta nových informací, nových pohledů na svět a vůbec na život.“ 

Více o představení (i jeho přesahu – pomoci neziskovým organizacím) se můžete dočíst např. na webu Divadla Bolka Polívky.